Enquire Now!

ಕ್ರೀಡಾ ಕಾನೂನು

 

ಅದರ ಸ್ವಭಾವತಃ, ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕಾನೂನು ವಿವಿಧ ವಿಭಿನ್ನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾನೂನು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾನೂನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆಡಳಿತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾನೂನಿನ ನೈಜ ಅಂಶಗಳು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಂತ್ರಕರ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿವೃಧಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಠ್ಯಕ್ತಮವು ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ರೀಡೆ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ವಿಷಯದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎರಡೂ , ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ . ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶ

 
 

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಸಾಮರ್ಥವಾಗುತ್ತೀರಿ:

 • ಕ್ರೀಡೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಲು.
 • ಕ್ರೀಡಾ ವಕೀಲರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು.
 • ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲು.
 • ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ರಚನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
 • ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶ

 
 
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 – ಕ್ರೀಡೆ ಕಾನೂನು
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಕೀಲರಾಗಿ
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 – ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 – ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 6 – ಕ್ರೀಡಾ ಕಾನೂನುನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನ
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 7 – ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 8 – ತೀರ್ಮಾನ
 • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

CERTIFICATION

 

Honors Badge

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು

 • ವಕೀಲರು
 • ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
 • ಕ್ರೀಡಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್
 • ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು

ಹಂತ: ಆರಂಭಿಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ

ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ

ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ

ಶಿವಂ ಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2014 ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾರತದ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯುರಿಯಾ ಎಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ).
ಶಿವಂನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಪ್ರಸಾರಕರು, ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ವಾರವಾನ್ವಿತ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು / ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Learners who viewed in this course, also viewed:

Let’s Start Chatbot